Cách kiểm tra sổ đỏ, sổ hồng đã xóa thế chấp

Vui lòng tham khảo Sổ đỏ, Sổ hồng và các trang phụ đính kèm để biết các biến động về quyền sử dụng đất, nghĩa vụ thuế, tài sản thế chấp hoặc hủy thế chấp ngân hàng.
Đất mua có thuộc sở hữu của ai không, đã nộp thuế chưa, có thế chấp nhà cho ngân hàng hay không, người mua có thể kiểm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ( sổ hồng).

Kiểm tra nghĩa vụ thuế

Nếu Sổ đỏ hoặc Sổ hồng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì tại Mục 4 Sổ đỏ và Mục 6 Sổ đỏ ghi “Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận” là chưa hoàn thành thuế chuyển nhượng và đã nộp lệ phí trước bạ thuế, nhà, đất.

Có dấu đỏ xác nhận khi chủ sở hữu đã hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Kiểm tra thế chấp

Ngoài kiểm tra kỹ thế chấp nêu trên, nếu trên trang 4 của sổ đỏ, sổ bột có dòng chữ “kèm theo giấy chứng nhận này, có trang bổ sung: 01”., tức có thêm một trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận này để thể hiện biến động, cập nhật về nhà, đất có bị thế chấp hoặc xóa thế chấp trong quá trình được cấp sổ.

Trang bổ sung kèm theo ghi nhà hoặc đất đã thế chấp, thế chấp.

Nếu ngôi nhà bị thế chấp hoặc bị tịch thu, những điều này sẽ được cập nhật trong trang bổ sung này. Vì vậy, khi mua nhà, người mua cần yêu cầu chủ nhà cho xem sổ đỏ, sổ bột cộng trang đó xem nội dung ra sao.

Chỉ những tài sản đã thanh toán hoặc đã xoá thế chấp mới được giao dịch.

Nếu nghi ngờ sổ đỏ, sổ đỏ là giả, người mua có thể mang sổ này đến cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất do cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất địa phương cấp để kiểm tra pháp lý trước khi giao dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *