Thẻ tag: Đầu tư 1.400 tỉ đồng vào tuyến đường từ Phan Thiết đi Đà Lạt