Thẻ tag: Ban hành quy định mới về tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu