Thẻ tag: Vành đai 3 tập trung cao độ khởi công vào tháng 6/2023 hơn 75000 tỉ đồng